Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 16 maart 2027

 

Kolossensen 1:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn." (Col 1:18 STV)

"Hij is ook het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij is haar oorsprong, de eerste die uit de dood is opgestaan, zodat hij in alle opzichten de eerste is."

"en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is."

"Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:"

"Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is de levende leider en het hoofd van zijn kerk. Er is geen enkele man die dit recht heeft. Niemand behalve Jezus heeft deze positie verdiend. Jezus is de hoogste. Hij was door zijn goddelijkheid automatisch al de hoogste, maar hij heeft deze verhevenheid verdiend door wat hij voor ons gedaan heeft. Hij was er voordat er een begin was, hij was de Maker van alles wat bestaat en hij was de ene die triomferend door de dood heen ging voor ons.

 

Gebed:

Heer Jezus, ik vraag u om de leiding te nemen over uw kerk, uw lichaam. Verheerlijk uzelf alstublieft in ons en doordrenk de harten van onze leiders met uw wil. Wij willen dat de wereld uw verhevenheid ziet door onze eenheid en onze toewijding aan u. En Heilige God, verheerlijk uzelf alstublieft in Jezus door de Kerk. Aan u, Heer God, en uw Zoon en onze redder Jezus, zij alle eer en glorie en lof, voor nu en altijd. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 maart 2027 HebrŽen 2:14
14 maart 2027 Psalm 80:7
13 maart 2027 Kolossensen 1:17
12 maart 2027 Jesaja 51:6
11 maart 2027 Psalm 86:6-7
10 maart 2027 Handelingen 2:36
9 maart 2027 1 Petrus 3:15
 

Home