Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 14 maart 2027

 

Psalm 80:7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(80–8) O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij verlost worden." (Ps 80:7 STV)

"Almachtige God, herstel ons in ere, zie ons welwillend aan, dan worden we gered."

"O God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden."

"God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered."

"O God van de hemelse legers, maak ons volk weer tot een eenheid. Laat Uw licht over ons schijnen, dan zullen wij bevrijd worden."

 

Overdenking van vandaag:

Deze passage zet mij aan om tot God uit te roepen:"Herstel ons alstublieft God! Herstel ons, uw volk, O God, dat hun gevoel van verwondering verloren heeft. Breng onze oude verdorde harten terug naar hun onschuld. Breng onze levens terug naar onbedorven volmaaktheid en zuivere bedoelingen. Breng ons terug bij u zelf, O Almachtige God!"  

Weliswaar heeft niet iedere christen zijn of haar enthousiasme verloren en ook heeft niet ieder van ons een oud verdord hart, maar wij hebben allemaal Gods aanwezigheid nodig om op ons te schijnen en ons te vernieuwen!

 

Gebed:

O God, de maker van nieuwe dingen, soms voel ik mij zo oud en versleten; mijn ziel is vermoeid door de strijd. Ik heb uw aanwezigheid en kracht nodig om hersteld te kunnen worden. Breng mij alstublieft terug naar uw zijde en wek uw genade in mij tot leven. Breng mij alstublieft terug bij uw liefde en deel deze door mij met anderen. Breng mij alstublieft bij uw rechtvaardigheid zodat anderen uw persoonlijkheid in mij kunnen zien. Herstel mij alstublieft, en mij niet alleen, herstel alstublieft allen die uw machtige naam aanroepen, zodat de wereld u in ons zal kunnen zien en uw reddende genade zal leren kennen. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 maart 2027 Kolossensen 1:17
12 maart 2027 Jesaja 51:6
11 maart 2027 Psalm 86:6-7
10 maart 2027 Handelingen 2:36
9 maart 2027 1 Petrus 3:15
8 maart 2027 Psalm 121:7-8
7 maart 2027 Kolossensen 1:16
 

Home