Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 11 maart 2027

 

Psalm 86:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen. In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij." (Ps 86:6-7 STV)

"Luister naar mijn smeken, Heer, luister aandachtig. Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord."

"O HERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smekingen. Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt mij."

"Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord."

"HERE, luister toch naar mijn gebed; neem mijn smeken ter harte. In tijden van grote moeite en zorgen roep ik naar U, omdat U mij altijd antwoord geeft."

 

Overdenking van vandaag:

Soms zijn er geen onmiddellijke antwoorden. We hebben gebeden en gehuild en geprobeerd en slapeloze nachten gehad en geweend en geschreeuwd. Toch komen er geen antwoorden. De dagen gaan voorbij als een pijnlijke stoet van lijden. En nog altijd komen er geen antwoorden die we kunnen identificeren.  

Wat doen we? We gaan naar de Psalmen. We laten die woorden het huilen van ons hart uitspreken. We zijn eerlijk met de God van het hele universum en toch kunnen we nog genade van hem verwachten. Wij zijn ervan overtuigd dat in onze problemen, hij ons niet alleen zal horen, maar hij zal zich ook ontfermen over wat er in ons leven gebeurt.

 

Gebed:

Almachtige God, de enige echte Geneesheer van ziekte en Hersteller van gebroken harten, hoor vandaag de kreet van hen die ik liefheb die in dergelijke uitzichtloze situaties zijn. Moge uw wil geschieden in het leven van elk van hen met tederheid, genade, en een gevoel van uw aanwezigheid. En Heer, wees mij ook nabij, en help me uw antwoord op mijn gebeden te zien. Voor altijd de uwe in de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 maart 2027 Handelingen 2:36
9 maart 2027 1 Petrus 3:15
8 maart 2027 Psalm 121:7-8
7 maart 2027 Kolossensen 1:16
6 maart 2027 Jesaja 51:5
5 maart 2027 1 Johannes 5:20
4 maart 2027 Spreuken 19:2
 

Home