Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 10 maart 2027

 

Handelingen 2:36

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, [namelijk] dezen Jezus, Dien [gij] gekruist hebt." (Hnd 2:36 STV)

"Het hele volk van IsraŽl moet dus weten: deze Jezus die u gekruisigd hebt, is door God tot Heer en Christus gemaakt!'"

"Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt."

"Laat het hele volk van IsraŽl er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.'"

"Het hele volk van IsraŽl moet weten dat God deze Jezus, Die u gekruisigd hebt, tot Here en Christus heeft gemaakt."

 

Overdenking van vandaag:

Meer dan alleen titels zijn deze twee namen van Jezus de pijlers waarop we ons nieuwe leven in Gods koninkrijk kunnen bouwen. Jezus is Heer! Hij is onze Regeerder en Koning. Hij is onze Meester en Leraar. Onze harten zijn gezwicht voor zijn wil en luisteren naar zijn leiding. We houden geen concurrent van Jezus in ons hart en leven. Jezus is de Christus!  

Hij is de Messias, de beloofde Heiland van het oude testament. Hij is het van wie de profeten gesproken hebben. Regeerder en Heiland, Meester en Messias, Jezus is Gods geschenk om ons thuis te brengen. Jezus is degene die naar het kruis ging om ons vergiffenis, verlossing en redding te brengen. De gekruisigde is zowel Heer als Christus.

 

Gebed:

Wij loven uw machtige Naam, o Heer, en danken u voor uw genade en offergave van liefde. Wij loven u Vader, voor het sturen van uw Zoon Jezus om voor onze zonden te sterven en uit de dood op te staan voor onze hoop en verlossing. Help mij, glorieuze God, om mijn hart aan Jezus, mijn Heer te geven evenals mijn lippen in lof voor de Christus van mijn redding te openen. In de machtige naam van Jezus en door de voorspraak van de Geest bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 maart 2027 1 Petrus 3:15
8 maart 2027 Psalm 121:7-8
7 maart 2027 Kolossensen 1:16
6 maart 2027 Jesaja 51:5
5 maart 2027 1 Johannes 5:20
4 maart 2027 Spreuken 19:2
3 maart 2027 Kolossensen 1:15
 

Home