Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 9 maart 2027

 

1 Petrus 3:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze." (1Pe 3:15 STV)

"Erken in uw hart alleen Christus, de Heer, als heilig. Wees steeds bereid iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft."

"Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,"

"erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden."

"Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus als onze Heer hebben betekent niet dat we over anderen heen bulderen met deze belangrijke eeuwige werkelijkheid. Tederheid en respect zijn de karaktereigenschappen van mensen die Jezus als Heer hebben. Immers, Jezus hield zo veel van anderen dat hij bereid was om voor hen te sterven. Jezus vroeg zelfs vergiffenis voor de mensen die hem gekruisigd hadden en voor degenen die hem bespotten terwijl hij stierf.  

Zo een Heer hebben betekent dat we een antwoord bereid hebben voor de gelegenheden om de hoop te delen die we in hem hebben. Mensen om ons heen lijken misschien niet ge´nteresseerd te zijn, maar velen zoeken iets dat ze nog niet ge´dentificeerd hebben. Laten we klaar staan voor wanneer het hun tijd is om Jezus te leren kennen!

 

Gebed:

Heilig en genadig God, geef me alstublieft de wijsheid om de kansen te zien om de liefde van Jezus met mensen om me heen te delen. Ik vraag met name dat u mij helpt Jezus te delen met een aantal van mijn vrienden die ik nu bij naam noem ... Vader, geef me alstublieft de tederheid om dit te doen uit een verlangen voor hun verlossing, dat ik hen hetzelfde respect toon dat Jezus liet zien aan de mensen die hij diende. In de naam van de Heiland, uw Zoon Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 maart 2027 Psalm 121:7-8
7 maart 2027 Kolossensen 1:16
6 maart 2027 Jesaja 51:5
5 maart 2027 1 Johannes 5:20
4 maart 2027 Spreuken 19:2
3 maart 2027 Kolossensen 1:15
2 maart 2027 Handelingen 4:12
 

Home