Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 24 april 2024

 

Markus 4:24-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft." (Mr 4:24-25 STV)

"Ook zei hij: 'Let goed op wat u nu hoort! God zal u meten met de maat waarmee u zelf meet; ja, hij zal u nog wat meer geven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, hem zal worden afgenomen zelfs wat hij heeft.'"

"En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden."

"Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'"

"Het hangt er helemaal vanaf hoe je luistert. God zal je geven naar de maat waarmee je zelf meet. Ja, nog meer. Want wie veel heeft, zal veel krijgen. Wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben."

 

Overdenking van vandaag:

"O be careful little ears what you hear ... for the Father up above is looking down in love, so be careful little ears what you hear" (Wees voorzichtig kleine oortjes wat je hoort ... want de Vader boven kijkt in liefde neer, dus wees voorzichtig kleine oortjes wat je hoort). God wil niet alleen luid gehoord worden; hij wil dat zijn Woord onze stelsel binnenkomt en ons leven verandert. Hoe meer we de zegen van Gods woorden ontvangen, hoe meer het ons zou moeten veranderen. Als dit niet gebeurt, ligt het probleem niet bij de boodschap, maar bij de luisteraar!

 

Gebed:

Open alstublieft mijn ogen, mijn oren, mijn hart en mijn gedachten, Vader, zodat ik uw boodschap kan toepassen in mijn leven. Zegen me alstublieft Vader, zodat datgene wat ik hoor in uw woord, gezien wordt in mijn leven. In Jezus' dierbare naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 april 2024 Johannes 4:23-24
22 april 2024 Efeziėrs 4:22-23
21 april 2024 1 Johannes 4:21
20 april 2024 Filippensen 4:20
19 april 2024 Galaten 4:19
18 april 2024 1 Johannes 4:18
17 april 2024 Jakobus 4:17
 

Home