Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 3 maart 2027

 

Kolossensen 1:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen." (Col 1:15 STV)

"Christus is het beeld van de onzichtbare God, hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping."

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,"

"Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:"

"In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon."

 

Overdenking van vandaag:

Als we geleefd hadden toen Jezus werkte in de timmerwerkplaats in Nazareth of langs de zee van Galilea liep nabij Kapernaüm, hadden we kunnen zeggen: "Daar gaat God" en hadden we het juiste gezegd. De verbazingwekkende werkelijkheid van Jezus is dat hij God was tussen ons in.  

Matteüs noemt hem Immanuël - 'God met ons'. In Kolossenzen 1 gebruikt Paulus elke superlatief die hij kan gebruiken voor de beschrijving van Jezus' verhevenheden over alles en iedereen. Hij is God met een menselijk gezicht. Hij is de heerser, de grotere die heerst over de hele schepping. Hij is ook onze Heiland en ons offer.

 

Gebed:

Almachtige God, waarom u zo veel van ons zou houden, kan ik niet begrijpen. We hebben u afgewezen, u verworpen, u genegeerd, u gelasterd en u geplaatst op de minst belangrijke plek van ons leven. Maar keer op keer, bent u er om ons huilen te horen en ons te redden van onszelf. Vergeef me Vader, dat ik u niet meer gewaardeerd heb. Vergeef me voor het niet herkennen van de grootheid van Jezus en de volstrekte nederigheid die het hem kostte om zich op te offeren voor mij. Maar Vader, ik dank u! Dank u voor uw geduld, offer en lange lijden. Dank u, in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 maart 2027 Handelingen 4:12
1 maart 2027 Psalm 103:12
28 februari 2027 Romeinen 15:14
27 februari 2027 Jesaja 2:22
26 februari 2027 Psalm 95:1
25 februari 2027 Psalm 98:1
24 februari 2027 Romeinen 8:1-2
 

Home