Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 2 maart 2027

 

Handelingen 4:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden." (Hnd 4:12 STV)

"In hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden.'"

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden."

"Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.'"

"Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden."

 

Overdenking van vandaag:

Terwijl veel substituut-messiassen ons zijn aangeboden, redt alleen de ware Messias. Terwijl we dikwijls leven voor vele heren, bevrijdt slechts één Heer en maakt ons vrij van zonde en dood. Terwijl vele manieren beweren ons dicht bij God te brengen, dringt Jezus erop aan dat hij de enige manier is.  

Dus we worden gebracht naar één ultieme vraag: geloven we dat het heil alleen in Jezus is of doen we dat niet? Het is onze keuze. Maar onze beslissing over Jezus is feitelijk onze beslissing over alles.  

Is Jezus jouw Heer? Is Jezus de naam boven alle namen in jouw leven? Is Jezus jouw Heiland? Als dit niet zo is, overweeg dan opnieuw, want de bijbel zegt: "De redding wordt gevonden in niemand anders."

 

Gebed:

Dank u, almachtige God, voor de keuze om uw genade met mij te delen in Jezus. Laat me nooit de kostbare naam van Jezus ijdel gebruiken. Laat Jezus zelf komen en regeren als Heer in mijn hart en in mijn leven. Laat Jezus te zien zijn in de manier waarop ik met anderen omga. Laat Jezus weten dat er geen rivaal is voor mijn trouw aan hem. In deze edele naam van Jezus, uw Zoon en mijn Heiland, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 maart 2027 Psalm 103:12
28 februari 2027 Romeinen 15:14
27 februari 2027 Jesaja 2:22
26 februari 2027 Psalm 95:1
25 februari 2027 Psalm 98:1
24 februari 2027 Romeinen 8:1-2
23 februari 2027 Romeinen 14:1
 

Home