Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 28 februari 2027

 

Romeinen 15:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelven vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen." (Ro 15:14 STV)

"Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd, dat u vol goede bedoelingen bent, dat er niets aan uw kennis ontbreekt, en dat u best in staat bent om elkaar terecht te wijzen."

"Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen."

"Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen."

"Broeders, ik ben ervan overtuigd dat u vol goedheid bent en veel kennis bezit. U kunt elkaar ook heel goed terechtwijzen."

 

Overdenking van vandaag:

Hoewel we gebrekkig en onvolmaakt kunnen zijn, herinnert Paulus ons eraan hoe belangrijk, bekwaam en nuttig we voor elkaar kunnen zijn. Terwijl onze hoop in God is, heeft hij ons elkaar gegeven in onze wandeling van geloof. Laten we niet leven als ge´soleerde eilanden van geloof, maar leun op elkaar en leer van elkaar als we kijken naar Christus voor ons heil en kracht.

 

Gebed:

Dank u, lieve Vader, voor de plaatsing van de mensen in mijn leven die mij gevormd, onderwezen, gecorrigeerd en gesteund hebben in mijn leven met u. Ik ben dankbaar voor uw steun aan mij via hun woorden, voorbeeld en gevoel. Dank u dat u mij een gezin gaf om mee te reizen op mijn reis naar huis bij u. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 februari 2027 Jesaja 2:22
26 februari 2027 Psalm 95:1
25 februari 2027 Psalm 98:1
24 februari 2027 Romeinen 8:1-2
23 februari 2027 Romeinen 14:1
22 februari 2027 EfeziŰrs 4:25
21 februari 2027 Psalm 75:1
 

Home