Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 23 april 2024

 

Johannes 4:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem [alzo] aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten [Hem] aanbidden in geest en waarheid." (Joh 4:23-24 STV)

"Maar er komt een tijd en die is er al dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.'"

"maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid."

"Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.'"

"Het gaat er niet om wįįr wij de Vader aanbidden, maar hóe wij Hem aanbidden. Echte aanbidding is geestelijk en zuiver. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is."

 

Overdenking van vandaag:

God zoekt ware dienaren. Hij zoekt hen die verlangen hem authentiek te prijzen en van geest naar geest. Om ons te helpen in onze zoektocht geeft hij ons zijn Geest om ons te helpen aanbidden (Filippenzen 3:3; Judas 20; Romeinen 8:26-27). Maar vooral wil hij dat wij hem werkelijk aanbidden - hem aanbidden volgens zijn wil en met ons gehele hart.

 

Gebed:

Liefdevolle hemelse Vader, dank u voor uw Heilige Geest die zelfs nu bemiddelt om dit gebed te vervolmaken. Mijn hart is opgewonden bij de wetenschap dat u mij niet alleen kent, maar dat u verlangt dat ik in uw aanwezigheid kom. Aanvaard alstublieft mijn zwakke woorden en hoor de emotie van mijn hart als ik zeg: "Dank u!" voor alles wat u voor mij heeft gedaan. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 april 2024 Efeziėrs 4:22-23
21 april 2024 1 Johannes 4:21
20 april 2024 Filippensen 4:20
19 april 2024 Galaten 4:19
18 april 2024 1 Johannes 4:18
17 april 2024 Jakobus 4:17
16 april 2024 Efeziėrs 4:16
 

Home