Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 17 februari 2027

 

1 Petrus 5:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." (1Pe 5:6-7 STV)

"Buig u dus onder de machtige hand van God. Dan zal hij u te zijner tijd verheffen. Werp al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u."

"Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u."

"Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart."

"Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u."

 

Overdenking van vandaag:

In een heelal zo oneindig groot, in een wereld die zo schitterend divers is, kunnen we verlamd zijn door onze vermeende onbelangrijkheid en hulpeloosheid in het zicht van zo'n duizelingwekkende omvangrijkheid.  

Maar op momenten van eenvoudig geloof kunnen we gekalmeerd worden door onze eerbied en afhankelijkheid van de Schepper en Drager van deze wonderen. We kunnen veel steun vinden doordat ons leven in zijn handen is. We kunnen blij zijn dat hij beloofd heeft onze inspanningen in hem te zegenen en te begeleiden.

 

Gebed:

Almachtige en wonderlijke God, dank u dat u mij kent zelfs als ik uw heerlijkheid niet kan beginnen te bevatten. Ik heb uw liefde, zorg, bescherming, zegen, genade, vergeving en aanwezigheid nodig. Zonder u heb ik niets van blijvende betekenis. Wees alstublieft dichtbij. In Jezus' naam vraag ik nederig. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 februari 2027 Galaten 6:6
15 februari 2027 HebrŽen 13:17
14 februari 2027 Romeinen 12:9
13 februari 2027 EfeziŽrs 5:21
12 februari 2027 EfeziŽrs 4:15
11 februari 2027 EfeziŽrs 4:29
10 februari 2027 Spreuken 15:4
 

Home