Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 15 februari 2027

 

HebrŽen 13:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig." (Heb 13:17 STV)

"Gehoorzaam uw leiders en volg hun aanwijzingen op. Zij waken over u, en moeten zich daarvoor verantwoorden. Zorg ervoor dat ze hun werk met vreugde kunnen doen en geen reden tot klagen hebben, want dat zou voor u nadelig zijn."

"Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u [aan hen], want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen."

"Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen."

"Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken; zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat zij hebben gedaan. Als u hen gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hen niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort."

 

Overdenking van vandaag:

Dikwijls slagen we er niet in om te beseffen dat ťťn van de beste manieren waarmee we leiderschap van het koninkrijk beter kunnen maken is door betere volgelingen te zijn.  

Leiderschap in het koninkrijk betekent dat leiders verantwoording voor God zullen moeten afleggen voor hoe ze hebben geleid. Burgerschap van het koninkrijk betekent dat wij verantwoordelijk worden gehouden voor hoe wij onze leiders gehoorzaamden en zegenden.  

Wat heb jij gedaan om jouw liefde, respect en ondersteuning voor jouw kerkelijke leiders te tonen de laatste tijd?

 

Gebed:

Almachtige Koning, alle gezag en heerschappij behoren tot u. U alleen bent waardig van macht en u alleen hebt het recht om uitspraak te doen. Zegen alstublieft onze leiders in de kerk dat ze kunnen leiden door Jezus te dienen en te volgen. Geef mij alstublieft kracht om hun leiderschap te volgen op manieren die de reden van Christus verheerlijken en de leiders in uw koninkrijk te zegenen. Laat mijn leven nooit een last voor hen zijn of een schande voor u. In Jezus' naam vraag ik het. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 februari 2027 Romeinen 12:9
13 februari 2027 EfeziŽrs 5:21
12 februari 2027 EfeziŽrs 4:15
11 februari 2027 EfeziŽrs 4:29
10 februari 2027 Spreuken 15:4
9 februari 2027 Psalm 63:3
8 februari 2027 Romeinen 7:24-25
 

Home