Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 12 februari 2027

 

Efeziërs 4:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, [namelijk] Christus;" (Efe 4:15 STV)

"Door ons aan de waarheid te houden zullen we in liefde volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus."

"maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus."

"Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus."

"Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, Die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente."

 

Overdenking van vandaag:

Waarheidsgetrouwe woorden zijn juist. Woorden gesproken uit liefde kunnen een zegen zijn. Maar waarheid gesproken uit liefde is verlossend: dit soort van spreken zegent degenen die horen en maakt degenen die spreken meer volwassen.  

Terwijl de waarheid uit liefde vaak niet eenvoudig is, is het de moeite waard! Kijk naar God en zie hoe pijnlijk het was om zijn woord te spreken uit liefde door het sturen van Jezus. Maar in het proces van dat ene offerende Woord, heeft hij ons gered en toonde hij zijn hart van genade, barmhartigheid en liefde.

 

Gebed:

Heilige God, mogen de woorden die ik spreek waarheidsgetrouw en liefdevol zijn. Vergeef me als ik de "pijnlijke waarheid" verteld heb om argumenten te winnen, gevoelens te kwetsen of om indruk te maken op anderen. Vergeef me voor de keren dat ik overdreven heb, woorden vervormd of gelogen heb. Ik wil dat mijn woorden eenvoudig en gevoelvol, waar en liefdevol zijn. Ik wil dat anderen uw genade kunnen zien in de manier waarop tot hen spreek. In naam van mijn Heiland, Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 februari 2027 Efeziërs 4:29
10 februari 2027 Spreuken 15:4
9 februari 2027 Psalm 63:3
8 februari 2027 Romeinen 7:24-25
7 februari 2027 Romeinen 15:30
6 februari 2027 Amos 5:14
5 februari 2027 Spreuken 21:4
 

Home