Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 22 april 2024

 

Efeziėrs 4:22-23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[Te] [weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds," (Efe 4:22-23 STV)

"Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door bedrieglijke verlangens, de ondergang tegemoet gaat. Vernieuw de geest die uw denken beheerst."

"dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,"

"dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden"

"moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden."

 

Overdenking van vandaag:

Wij zijn nieuw gemaakt toen we christen werden. De meesten van ons hebben echter momenten waarop de oude manier van leven uitbreekt die z'n aanwezigheid bekend wil maken. Dit betekent dat nieuw zijn een levenslange beslissing is die we elke dag moeten maken.  

Wanneer we deze belofte maken en proberen het Heerschap van onze Heiland te volgen, wordt de kracht van de Heilige Geest aan ons beloofd (Paulus spreekt hierover door het gehele boek Efeziėrs) en het doel van de de Geest is om volwassen te worden, zoals Christus. (Efez. 4:12-16; 2 Kor. 3:18)

 

Gebed:

Almachtige God en lieve Hemelse Vader, zegen mij vandaag alstublieft als ik probeer te leven als een nieuwe persoon - gereinigd, heilig gemaakt en vertegenwoordigd door uw Geest. Geef me een nieuwe en schone geest als ik bewust mijn oude gewoontes en verlangens opzij zet. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 april 2024 1 Johannes 4:21
20 april 2024 Filippensen 4:20
19 april 2024 Galaten 4:19
18 april 2024 1 Johannes 4:18
17 april 2024 Jakobus 4:17
16 april 2024 Efeziėrs 4:16
15 april 2024 1 Timothėus 4:15-16
 

Home