Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 8 februari 2027

 

Romeinen 7:24-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (7Ė26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde." (Ro 7:24-25 STV)

"Ongelukkige mens die ik ben! Wie zal mij bevrijden van dit bestaan ten dode? Dank aan God, die dat doet door Jezus Christus onze Heer.

"Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde."

"Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde."

"Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here! Om kort te gaan: Ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde."

 

Overdenking van vandaag:

Hoewel de mens ontsierd wordt door zonde en dood, wordt de mens nog steeds gecreŽerd naar Gods beeld en geplaatst in de schoot van onze moeder door zijn glorieuze zorg.  

Maar we stoten tegen de harde werkelijkheid van onze zwakte en falen. Wij kunnen niet zoals God zijn in zijn meest omschrijvende eigenschap, heiligheid. Wij zondigen. Wij rebelleren. Wij falen. We doen waarvan we weten dat we het niet moeten doen. Wij negeren de belangrijke kwesties van Gods wil en vinden fouten in details die niet belangrijk zijn. Met onze woorden doen we degenen die we liefhebben pijn en verwonden hen.  

Wie kan ons redden uit deze bittere en beperkende realiteit die we in onszelf vinden? Lof en halleluja's gaan naar Jezus wanneer we hem vertrouwen als onze Messias en Heer, want hij kan ons redden van dit kwaad, deze slechtheden en hij maakt ons klaar om een gezegend leven te leiden voor anderen en voor God.

 

Gebed:

U bent onze lof en eer waardig, Allerhoogste God. U bent almachtig, heilig en onvergelijkbaar. U hebt er ook voor gekozen om teder, ruimhartig, barmhartig, vergevingsgezind en liefdevol voor ons te zijn, uw kinderen. Dank u dat u God bent, de manier waarvoor u gekozen hebt om uzelf aan ons te laten zien als God. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 februari 2027 Romeinen 15:30
6 februari 2027 Amos 5:14
5 februari 2027 Spreuken 21:4
4 februari 2027 EfeziŽrs 6:24
3 februari 2027 Psalm 53:2
2 februari 2027 Jakobus 1:17
1 februari 2027 Nehemia 1:11
 

Home