Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 7 februari 2027

 

Romeinen 15:30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij;" (Ro 15:30 STV)

"Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde die de Geest ons geeft, ik doe een beroep op u: sta mij bij in mijn strijd door voor mij tot God te bidden."

"Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,"

"Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden."

"Terwille van onze Here Jezus Christus en terwille van de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven, doe ik een dringend beroep op u. Wilt u mij helpen door vurig voor mij te bidden?"

 

Overdenking van vandaag:

Gods volk en Gods kerken, gemeenschappen zijn constant onder vuur. Satan zit niet toe te kijken zonder iets te doen terwijl zijn koninkrijk geplunderd wordt. Maar degenen op de frontlinies van kerken en gemeenschappen hoeven niet alleen te vechten. Jij kunt hen helpen. Jij kunt "je aansluiten bij de strijd" door voor hen te bidden tot God.  

Ik weet dat deze mensen echt jouw gebeden nodig hebben voor bescherming, voor kracht en voor wijsheid. Anderen die je kent hebben soortgelijke gebeden nodig. Meer dan geld, meer dan een klopje op de schouder, meer dan de bekendheid en succes, Gods dienaren en Gods werk hebben ondersteuning nodig door gebed.

 

Gebed:

Almachtige en glorieuze God, zegen en bescherm en ondersteun alstublieft deze dienaren aan wie ik denk ... HEER, zegen alstublieft de kerken, dienaren en de zendelingen van de kerk en alstublieft lieve God, bevrijd uw kinderen die lijden door onderdrukking en vervolging voor de naam van Jezus. Tot u, God, behoort alle macht en eer en glorie. In naam van mijn overwinnende Koning, uw Lam die werd gedood, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 februari 2027 Amos 5:14
5 februari 2027 Spreuken 21:4
4 februari 2027 Efeziėrs 6:24
3 februari 2027 Psalm 53:2
2 februari 2027 Jakobus 1:17
1 februari 2027 Nehemia 1:11
31 januari 2027 Jozua 4:24
 

Home