Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 6 februari 2027

 

Amos 5:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt." (Am 5:14 STV)

"Zoek het goede en niet het kwade, dan zullen jullie in leven blijven; dan pas zal de Heer, de almachtige God, jullie die hulp verlenen waarvan jullie de mond vol hebben."

"Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt."

"Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen."

"Wees goed, houd u verre van het kwaad, dąn zult u leven! Dan zal de HERE, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken, zoals u van Hem verwacht."

 

Overdenking van vandaag:

Is het niet verbazingwekkend hoeveel mensen beweren dat God aan hun kant staat. God is "geclaimd" door mensen die slavernij toepasten, smeergeld-ambtenaren, leugenaars, hypocrieten, mensen die onrechtvaardigheid bij de machtelozen afdwingen en "etnische zuiveringen" laten gebeuren.  

Maar God maakt de test tamelijk eenvoudig: doe wat goed is, streef naar het goede of je bent niet verbonden met hem! In de woorden van de profeet Amos, betekende dat eerlijkheid voor alle volkeren in de rechtbank, op de markt en op de plaats van aanbidding.  

Als we beweren dat God aan onze kant staat, dan moeten we dichter bij de kant van God komen, de kant van goedheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid zoals God het definieert!

 

Gebed:

Edele en almachtige God, vol van genade en liefhebber van rechtvaardigheid en eerlijkheid, Ik prijs u voor uw bezorgdheid voor degenen die vaak vergeten worden. Veroordeel mij door de aanwezigheid van uw Heilige Geest in mij, als ik kwaad en onderdrukking aanhang en stimuleer me om te werken voor de redding van anderen, van mijn cultuur en van mijn wereld - niet enkel eeuwige heil, maar redding van het kwaad en de haat die zo wijdverspreid zijn. Laat uw koninkrijk duidelijker bekend worden in onze wereld, zo duidelijk als wij bekend zijn in uw hart en wil. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 februari 2027 Spreuken 21:4
4 februari 2027 Efeziėrs 6:24
3 februari 2027 Psalm 53:2
2 februari 2027 Jakobus 1:17
1 februari 2027 Nehemia 1:11
31 januari 2027 Jozua 4:24
30 januari 2027 2 Korinthiėrs 12:9
 

Home