Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 2 februari 2027

 

Jakobus 1:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering." (Jak 1:17 STV)

"Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, de schepper van de sterren aan de hemel. Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde."

"Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer."

"elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen."

"Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven; Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit."

 

Overdenking van vandaag:

Hij aarzelt niet! Hij verandert niet! Is dat niet troostend? God is consequent en in zijn consequentheid geeft hij goede gaven. Hij schiep de wereld in al zijn grootsheid en gaf het aan ons om te gebruiken. Nadat zonde leven verstikte, gaf God ons zijn grote belofte van verlossing en verrichtte het door Abraham en de Israėlieten.  

Omdat dood ons claimde, gaf hij ons Jezus, gekruisigd en verrezen, om ons de zekerheid te geven van onze overwinning op zonde en dood. Er is geen schaduw in dat schitterend licht en we zijn er zeker van dat het licht zal blijven schijnen!

 

Gebed:

Genadig en genereuze Almachtige God, dank u dat u mij consequent uw genade, uw gaven, uw liefde en uw beloften geeft. Ik heb niets; ik heb niets dat vergelijkbaar is met u. Dank u voor al uw vele gaven in Jezus' naam! Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 februari 2027 Nehemia 1:11
31 januari 2027 Jozua 4:24
30 januari 2027 2 Korinthiėrs 12:9
29 januari 2027 Efeziėrs 3:20-21
28 januari 2027 Efeziėrs 3:16
27 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:7
26 januari 2027 Handelingen 4:31
 

Home