Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 1 februari 2027

 

Nehemia 1:11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Och, HEERE, laat toch Uw oor opmerkende zijn op het gebed Uws knechts, en op het gebed Uwer knechten, die lust hebben Uw Naam te vrezen; en doe het toch Uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans. Ik nu was des konings schenker." (Ne 1:11 STV)

"Ach, Heer, luister alstublieft aandachtig naar mijn gebed en naar het gebed van allen die u dienen en van harte vereren. Laat mij vandaag slagen en zorg ervoor dat de koning mij goedgezind is.' Ik was wijnschenker aan het hof van de koning."

"Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning."

"Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn.' In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning."

"Ach Here, luister toch naar mijn gebed! En hoor naar de gebeden van de anderen, die U van harte eren! Help mij als ik straks naar de koning ga. Ik wil hem om een gunst vragen, laat hij mij welgezind zijn." Ik was namelijk degene die altijd de wijn voor de koning inschonk."

 

Overdenking van vandaag:

God heeft grote vreugde wanneer we bidden en vragen voor zijn begeleiding en hulp! Dit geldt vooral wanneer onze gebeden gericht zijn op de versterking van zijn volk en zijn koninkrijk.  

Nehemia komt als Gods dienaar. Hij geeft God niet een "doe-lijst" om met behulp van gebed God tot zijn dienaar te maken. In plaats daarvan is Nehemia's hart vol van verlangens gefocust op de behoeften van Gods volk. De rest van het boek van Nehemia is een bewijs dat God van zijn kinderen houdt om te bidden wanneer de verlangens van hun hart op zijn volk en zijn wil gericht zijn.

 

Gebed:

Barmhartige en rechtvaardige Vader, gebruik mij vandaag als uw dienaar. Neem mijn woorden en gebruik ze om te zegenen, aan te moedigen en te troosten. Neem mijn invloed en gebruik het om te herstellen en te inspireren. Neem mijn tijd en vul het met uw bezwaren. Laat de heerlijkheid en eer van alles wat ik doe uiteindelijk glorie aan u brengen. Uw genade heeft mij gered; gebruik mij nu om die genade met anderen te delen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

31 januari 2027 Jozua 4:24
30 januari 2027 2 Korinthiėrs 12:9
29 januari 2027 Efeziėrs 3:20-21
28 januari 2027 Efeziėrs 3:16
27 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:7
26 januari 2027 Handelingen 4:31
25 januari 2027 1 Petrus 2:19
 

Home