Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 30 januari 2027

 

2 Korinthiėrs 12:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone." (2Co 12:9 STV)

"Maar hij antwoordde: 'Je hebt genoeg aan mijn genadige goedheid. Want kracht wordt juist ontplooid in zwakheid.' Het liefst roem ik dus mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen."

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome."

"maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt."

"Maar de Here antwoordde telkens weer: "Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich tenvolle ontplooien." Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden."

 

Overdenking van vandaag:

Als ik bid, betrap ik mezelf er vaak op dat ik gewoon wil dat God doet wat ik wil, niet noodzakelijkerwijs wat het beste of meest doelmatige is voor degenen om mij heen of ten gunste van het koninkrijk.  

Ik vind het niet leuk om te horen dat God Paulus vertelde dat hij genoeg gevraagd had over bevrijding van zijn probleem. In plaats daarvan had Paulus het nodig om te leren dat Gods barmhartige kracht en genade genoeg waren om hem zelfs te ondersteunen in een beproeving.  

Hoewel ik weet dat ik deze zelfde les moet leren, is het ontmoedigend. Ik wil dat God de dingen mooi en netjes voor me houdt. Maar dan herinner ik me dat ik een volgeling ben van Christus. Als ik wil worden als mijn Heiland, dan moet ik mijn eisen op Gods antwoorden loslaten en me open stellen voor Gods werk om anderen door mij te verlossen, ongeacht de persoonlijke prijs. Alleen dan kan ik echt weten dat zijn genade voldoende is voor mij!

 

Gebed:

Geduldige en liefdevolle herder, bewaak mijn hart voor ontmoediging in moeilijke tijden en bescherm het voor arrogantie in goede tijden. Ik weet dat zonder u ik niets heb dat blijvend is. Dank u dat u mij een permanente, standvastige hoop geeft van de hemel met u, door uw genade en kracht die met mij gedeeld wordt. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 januari 2027 Efeziėrs 3:20-21
28 januari 2027 Efeziėrs 3:16
27 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:7
26 januari 2027 Handelingen 4:31
25 januari 2027 1 Petrus 2:19
24 januari 2027 Handelingen 4:19-20
23 januari 2027 2 Korinthiėrs 5:14-15
 

Home