Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 29 januari 2027

 

Efeziėrs 3:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, [zeg] [ik], zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen." (Efe 3:20-21 STV)

"Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken: aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen."

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!"

 

Overdenking van vandaag:

Soms is er niets meer voor ons om te doen, behalve God te loven! Hoewel we soms dromen van het doen van grote dingen voor God en zijn koninkrijk, zijn de dromen niet zo groot als Gods plannen. Hoewel we rijkelijk getalenteerd, invloedrijk, machtig of rijk zijn, zijn dit slechts instrumenten in Gods handen, geen symbolen van onze voldoening.  

"God is in staat" moet één van de beste en meest nauwkeurige zinnen in de bijbel zijn. Maar deze keer, wordt het gezegd over zijn werk in jou en in mij. Hij is in staat om veel meer te doen dan we ons voor kunnen stellen om door en in ons te werken. Wat kunnen we hierop zeggen? Halleluja!

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, help me alstublieft om uw wil beter te kennen en het na te leven. Ik wil uw vaartuig zijn van dienen, genezing, zegen en hoop voor degenen die werken en spelen om mij heen. Gebruik mij alstublieft tot uw glorie, vandaag en altijd. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 januari 2027 Efeziėrs 3:16
27 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:7
26 januari 2027 Handelingen 4:31
25 januari 2027 1 Petrus 2:19
24 januari 2027 Handelingen 4:19-20
23 januari 2027 2 Korinthiėrs 5:14-15
22 januari 2027 Lukas 12:11-12
 

Home