Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 28 januari 2027

 

Efeziėrs 3:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;" (Efe 3:16 STV)

"Ik vraag God dat hij u door de Geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn."

"opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,"

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,"

"Ik vraag Hem u vanuit Zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven."

 

Overdenking van vandaag:

Wat is één van de belangrijkste dingen die we kunnen doen voor degenen die we liefhebben in de Heer? We kunnen bidden voor hen. Sterker nog, we kunnen bidden dat God hen zal versterken door zijn inwonende Geest.  

Dezelfde Heilige Geest deed Jezus opstaan uit de dood (Efez. 1:19). Dezelfde Heilige Geest is Gods grote geschenk voor iedereen die vraagt (Lucas 11:13). Dezelfde Heilige Geest deed een dal van droge beenderen herleven (Ezechiėl 37). En deze zelfde Heilige Geest zal degenen versterken die wij liefhebben in de Heer als we hem vragen dat te doen!

 

Gebed:

Machtige en ontzagwekkende God, ik heb meerdere broeders en zusters in Christus, die uw genade, vergeving en kracht nodig hebben, uitgegoten in hun leven door uw Geest. Sommigen moeten veroordeeld worden voor hun zonden. Sommigen hebben sterkte en moed nodig voor de moeilijke weg die ze gaan. Sommigen hebben kracht nodig om de beklemmende zonde in hun leven te overwinnen. Versterk hen alstublieft met uw kracht in hun binnenste door uw Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:7
26 januari 2027 Handelingen 4:31
25 januari 2027 1 Petrus 2:19
24 januari 2027 Handelingen 4:19-20
23 januari 2027 2 Korinthiėrs 5:14-15
22 januari 2027 Lukas 12:11-12
21 januari 2027 Johannes 6:20-21
 

Home