Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 24 januari 2027

 

Handelingen 4:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben." (Hnd 4:19-20 STV)

"Maar Petrus en Johannes gaven ten antwoord: 'Oordeelt u zelf: is het voor God te verantwoorden u meer te gehoorzamen dan hem? Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'"

"Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben."

"Maar Petrus en Johannes zeiden: 'Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'"

"Maar Petrus en Johannes antwoordden: "Wat vindt u nou? Is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen? Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord."

 

Overdenking van vandaag:

We kunnen niet bevatten wat we ervaren hebben in Jezus. We kunnen het niet helpen, maar we vertellen over wat we hebben gehoord. Geen heerser, geen bedreiging is in staat geweest om de stem van God volledig te stoppen om gehoord te worden door de getuigenis van zijn volk.  

Het delen van ons geloof gebeurt door de overvloed van onze ervaringen in Christus en onze relatie met Christus. Wanneer wij ons geloof op deze manier delen, kan de geloofwaardigheid van ons getuigenis verworpen of belachelijk gemaakt worden, maar het kan niet worden gewist. Wij hebben Gods werk ervaren in ons leven. Hoe durven wij te zwijgen? We kunnen het niet!

 

Gebed:

God van de naties, geef alstublieft uw missionarissen en dienaren woorden van waarheid en kracht, vooral als zij geconfronteerd worden met spot en vijandigheid. Help me alstublieft beter te weten hoe ik de verlorenen om me heen kan bereiken en zegen alstublieft onze evangelisatie-leiders als ze proberen een strategie te ontdekken en proberen uw manier te onderscheiden om de verlorenen te bereiken in onze wereld van vandaag. In de naam van Jezus, het zoenoffer voor mijn zonden en de zonden van de hele wereld, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 januari 2027 2 KorinthiŽrs 5:14-15
22 januari 2027 Lukas 12:11-12
21 januari 2027 Johannes 6:20-21
20 januari 2027 1 Johannes 4:18
19 januari 2027 HebrŽen 10:39
18 januari 2027 Psalm 56:4
17 januari 2027 Psalm 139:9-10
 

Home