Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 23 januari 2027

 

2 Korinthiërs 5:14-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de liefde van Christus dringt ons; Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is." (2Co 5:14-15 STV)

"Want we zijn gegrepen door de liefde van Christus, omdat wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen. Daaruit volgt dat allen zijn gestorven. En hij stierf voor allen met de bedoeling dat zij die leven, niet langer voor zichzelf leven maar voor hem die voor hen is gestorven en door God is opgewekt."

"Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt."

"Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt."

"Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij (wat ons oude leven betreft) gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, Die voor hen gestorven en weer levend geworden is."

 

Overdenking van vandaag:

Wat motiveert jou om te doen wat je doet? Wat drijft je om nog meer te volbrengen, te bereiken en na te streven? Paulus zei dat liefde zijn stimulerende kracht was. Wat zou er in ons leven gebeuren als liefde echt DE stimulerende factor in onze motivatie en gedrag was?  

Wat als onze wens onze bezorgdheid werd waarin we al onze energie stoppen; de wens om degenen lief te hebben die niet weten van Jezus' reddende genade? Hij stierf zodat het zou gebeuren! Laten we hem niet teleurstellen.

 

Gebed:

God van eeuwigheid, wees alstublieft met mij als ik probeer om liefde mijn primaire overtuigende motivatie in het leven te laten zijn. Ik wil Jezus mijn liefde en waardering laten zien voor alles wat hij heeft gedaan om mij te redden. Ik wil leven voor Jezus zodat anderen weten dat hij de Heer van mijn leven is. Ik wil dat mijn woorden en leven zijn liefde voor anderen tonen zodat ze het echt kunnen beleven en hem leren kennen. Zegen mij alstublieft als ik dit doel nastreef. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 januari 2027 Lukas 12:11-12
21 januari 2027 Johannes 6:20-21
20 januari 2027 1 Johannes 4:18
19 januari 2027 Hebrëen 10:39
18 januari 2027 Psalm 56:4
17 januari 2027 Psalm 139:9-10
16 januari 2027 Filippensen 4:13
 

Home