Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 20 januari 2027

 

1 Johannes 4:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde." (1Jo 4:18 STV)

"Volmaakte liefde sluit angst uit. Angst hangt samen met straf en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de liefde."

"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

"De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden."

"In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet."

 

Overdenking van vandaag:

Hoewel ik God benader met eerbied en ontzag omdat hij een heilig en majestueuze God is, hoef ik niet te vrezen voor zijn aanwezigheid. Door Jezus en de Heilige Geest weet ik dat God mijn Abba Vader is. Hij verlangt ernaar dat ik tot hem nader. Hij heeft mij zijn hart laten zien door Jezus te sturen. Hij heeft mij zijn liefde laten zien door Jezus voor mij te laten sterven.  

Als hij zoveel van me houdt, dan kan ik erop vertrouwen dat het zijn wens is om mij te redden en te zegenen. Ik hoef zijn aanwezigheid of zijn oordeel niet te vrezen als ik hem blijf dienen. Als zijn kind, heeft zijn liefde de angst uit mijn hart verdreven en vervangen door de liefde van zijn blijvende aanwezigheid, de Heilige Geest.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Vader, ik dank u voor uw overweldigende liefde die u aan mij zichtbaar maakt in Jezus. Ik dank u voor het verstrekken van het zoenoffer voor mijn zonden en dat u mij opneemt in uw gezin. Vader, neem alstublieft alle angst uit mijn hart en help mij in vertrouwen te wandelen met u en voor u, met karakter en doel. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 januari 2027 HebrŽen 10:39
18 januari 2027 Psalm 56:4
17 januari 2027 Psalm 139:9-10
16 januari 2027 Filippensen 4:13
15 januari 2027 2 KorinthiŽrs 4:16
14 januari 2027 Johannes 13:34
13 januari 2027 Romeinen 12:10
 

Home