Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 17 januari 2027

 

Psalm 139:9-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden." (Ps 139:9-10 STV)

"Al vloog ik naar het uiterste oosten of streek ik neer in het verste westen, ook daar zou u mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast."

"nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen."

"Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden."

"Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en Uw rechterhand zou mij stevig leiden."

 

Overdenking van vandaag:

Ik denk dat, voor degenen die zich bevinden op plaatsen waar ze niet horen te zijn, de gezagsgetrouwe aanwezigheid van God enigszins beangstigend kan zijn. Maar ik vind veel troost doordat ik weet dat God er altijd is, ongeacht waar ik heenga.  

Vanaf het moment van mijn conceptie tot aan de dag van mijn dood: God is er altijd. Hij is er om mij te leiden en mij te steunen. Zelfs als ik op plaatsen ben waar ik niet hoor te zijn, dingen doe die ik niet hoor te doen, is hij er nog steeds. Dan kan ik mij tot hem keren in berouw en zijn genade ontvangen. Ik kan mij tot hem keren in nood en zijn kracht krijgen. Dan kan ik mij tot hem wenden en weten dat ik niet alleen ben.

 

Gebed:

Dank u liefdevolle Vader, dat u van mij houdt en mij persoonlijk kent. Dank u voor de zekerheid dat ik niet geconfronteerd word met een dag zonder u. Dank u voor de troost van de wetenschap dat ik nooit mijn verdriet alleen moet aangaan. Dank u voor de kracht, die mij staande houdt als ik niet de kracht heb om door te gaan. Dank u dat, als de ochtend aanbreekt, ik met u zal zijn ongeacht wat er tijdens de nacht gebeurt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 januari 2027 Filippensen 4:13
15 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:16
14 januari 2027 Johannes 13:34
13 januari 2027 Romeinen 12:10
12 januari 2027 Jozua 1:14-15
11 januari 2027 Galaten 5:6
10 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:5
 

Home