Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 9 januari 2027

 

Psalm 2:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij [op] den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen." (Ps 2:11-12 STV)

"Onderwerp u in huiver aan de Heer, juich hem toe, vol eerbied, en kus zijn zoon de voeten. Anders roept u zijn woede op en gaat u de ondergang tegemoet. Ja, snel is zijn woede gewekt. Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken!"

"Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!"

"Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem."

"Dien de HERE met eerbiedig ontzag; verheug u in Hem met een bevend hart. Val voor Zijn Zoon op uw knieŽn. Kus Hem, want als binnenkort Zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen!"

 

Overdenking van vandaag:

De HEER is God. We moeten zijn heiligheid en macht niet vanzelfsprekend vinden. Maar de ongelooflijke realiteit van Gods genade is: God, die op de berg SinaÔ donderde en die bestaan bracht in het universum met zijn prachtige uitgestrektheid, houdt van ons en verlangt ernaar dat we bij hem komen en een schuilplaats vinden bij hem.  

We kunnen ons verheugen in eerbiedig respect. We kunnen loven met heilige vrees. We kunnen veilig rusten omdat ons vertrouwen niet in het menselijke is, wat tijdelijk is en wat kwetsbaar is. De HEER is onze God!

 

Gebed:

Vergeef me, Vader, voor de keren dat ik minder respect toonde voor uw genade door ongepaste uitspraken en onverantwoordelijk gedrag. U alleen bent God. U alleen bent onze lof waardig. Dank u niet alleen dat u heilig en machtig bent, maar ook dat u nabij bent en dat u mij een schuilplaats en bescherming geeft. Dank u Vader, dat u God bent! In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 januari 2027 Jozua 4:24
7 januari 2027 Psalm 130:7
6 januari 2027 2 KorinthiŽrs 4:18
5 januari 2027 Psalm 3:3
4 januari 2027 Jozua 3:5
3 januari 2027 HebrŽen 13:5
2 januari 2027 Jozua 1:9
 

Home