Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 8 januari 2027

 

Jozua 4:24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet te allen dage." (Joz 4:24 STV)

"Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe krachtig de Heer ingrijpt en hierdoor zullen ook jullie steeds ontzag hebben voor de Heer, jullie God.'"

"opdat alle volken der aarde zouden weten, dat de hand des HEREN sterk is, en zij de HERE, uw God, al de dagen zouden vrezen."

"Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn."'"

"Hij deed dit opdat alle volken op aarde zullen beseffen, dat de HERE de Almachtige God is en zij allen Hem zullen vereren."

 

Overdenking van vandaag:

God toont zijn liefde voor ons want hij is liefhebbend. God toont zijn liefde voor ons, omdat hij weet dat we zonder liefde verloren zouden zijn. God toont zijn liefde voor ons omdat hij zijn kracht wil laten zien aan de volkeren van de wereld. God toont zijn liefde voor ons omdat hij wil dat wij zijn ontzagwekkende macht om te redden kennen. God toont zijn liefde voor ons zodat we hem diep respecteren, eren en vereren.

 

Gebed:

Heilig en almachtige God, ik prijs u voor uw majesteit en macht. Ik prijs u voor uw liefde en uw genade. Ik prijs u met mijn hart vol van dank. Ik prijs u met mijn hoofd diep gebogen in eerbied, om u te eren en te verheerlijken, de enige ware en levende God. Mag eer en glorie en lof van uw zijn in mijn hart en in mijn leven zo lang als ik leef op deze aarde. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 januari 2027 Psalm 130:7
6 januari 2027 2 KorinthiŽrs 4:18
5 januari 2027 Psalm 3:3
4 januari 2027 Jozua 3:5
3 januari 2027 HebrŽen 13:5
2 januari 2027 Jozua 1:9
1 januari 2027 2 KorinthiŽrs 5:17
 

Home