Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 29 december 2026

 

Johannes 14:1-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben." (Joh 14:1-3 STV)

"'Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken, en daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben."

"Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."

"Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."

"Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. Waar mijn Vader woont, zijn vele huizen. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Hij komt terug! Zo graag als de wereld Jezus' eerste komst herinnert tijdens het kerst-seizoen, moeten we hen eraan herinneren dat zijn Tweede Komst nog veel groter zal zijn. Wij willen voorbereid zijn - levens gewijd aan zijn roem en harten vol afwachting van zijn komst.

 

Gebed:

Liefdevolle God, ik weet dat Jezus terug zal komen. Mag ik gelovig en afwachtend gevonden worden wanneer hij terugkomt. Dank u voor het sturen van hem de eerste keer om in mijn wereld te leven en mijn zonde weg te nemen. Dank u nog meer voor zijn tweede komst om in uw wereld te leven en te delen in uw overwinning over de zonde. In de naam van Jezus, mijn Heer, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 december 2026 Matthëus 11:28
27 december 2026 Psalm 103:1-3
26 december 2026 Lukas 2:28-32
25 december 2026 Jesaja 9:6
24 december 2026 Lukas 2:16-20
23 december 2026 Lukas 2:11-14
22 december 2026 Lukas 2:8-11
 

Home