Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 26 december 2026

 

Lukas 2:28-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel." (Lu 2:28-32 STV)

"nam hij Jezus in zijn armen en God dankend zei hij: 'Nu kunt u mij, uw dienaar, Heer, in vrede laten gaan, zoals u hebt gezegd. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, het heil dat u gereedhoudt voor het oog van alle volken: een licht, voor andere volken een openbaring, voor uw volk IsraŽl hun glorie.'"

"(2Ė28b) nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide: Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel."

"nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van IsraŽl, uw volk.'"

"Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. "Here," juichte hij, "het wachten is voorbij! Nu ben ik gerust. U hebt Uw woord gehouden. Met eigen ogen heb ik de Redder gezien, Die U aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle volken; de roem en eer voor Uw volk IsraŽl."

 

Overdenking van vandaag:

Gods geschenk aan Simeon was werkelijk kostbaar en ontroerend. Toch is Simeon gewoon de belichaming van allen van elke natie, ras en cultuur die op zoek zijn naar Gods redding. Gods redding, waar Lukas ons graag telkens weer aan herinnert, is voor alle mensen! Wat is er meer, Gods licht is doorgedrongen. Laten we dit gloren begroeten en delen met anderen.

 

Gebed:

Heer God van alle naties, niet alleen bid ik voor vrede op onze aarde, maar ik bid dat het komende jaar de kennis van Jezus verspreid kan worden naar ieder volk. Maak me alstublieft gevoelig voor diegenen om me heen die uw genade nodig hebben en geef me moed en de juiste woorden om te zeggen. Laat me alstublieft in beweging komen met degenen die uw evangelie verspreiden over de hele wereld. Stop alstublieft het werk van Satan om naties in het donker te houden en uit de buurt van genade te houden. Laat uw koninkrijk triomferen door de groei van uw woord in de hele wereld. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 december 2026 Jesaja 9:6
24 december 2026 Lukas 2:16-20
23 december 2026 Lukas 2:11-14
22 december 2026 Lukas 2:8-11
21 december 2026 Lukas 2:6-7
20 december 2026 Lukas 2:1 and 4-5
19 december 2026 Lukas 1:76-78
 

Home