Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 24 december 2026

 

Lukas 2:16-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende [die] in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was." (Lu 2:16-20 STV)

"Ze gingen er haastig heen en vonden Maria en Jozef en het kind, dat in de voederbak lag. Toen ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel hun over dit kind gezegd had. Allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf. De herders gingen terug en prezen en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden; alles was zoals het hun gezegd was."

"En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was."

"Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd."

"Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld."

 

Overdenking van vandaag:

De herders' reactie op baby Jezus is precies wat onze reactie zal zijn als we de terugkerende Jezus zien: we zullen God verheerlijken en loven voor alle dingen die we zien en horen en we zullen zien dat alles precies zo is zoals God het ons beloofd heeft. Aangezien God zich aan zijn woord hield in de eerste komst van Jezus, kunnen we er zeker van zijn dat hij het zal doen met de Tweede Komst van Jezus!

 

Gebed:

Trouwe en almachtige Heer, dank u dat u trouw en eerlijk bent. Help me trouw te zijn aan u in wat ik doe en zeg en denk tijdens deze drukke, maar prachtige tijd van het jaar. Laat mij nooit mijn geloof verliezen in de komst van Jezus en laat mijn geloof in hem steeds mijn leven vormen waardoor ik u meer blij maak. In de naam van uw heilige Zoon bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 december 2026 Lukas 2:11-14
22 december 2026 Lukas 2:8-11
21 december 2026 Lukas 2:6-7
20 december 2026 Lukas 2:1 and 4-5
19 december 2026 Lukas 1:76-78
18 december 2026 Lukas 1:68-70
17 december 2026 Matthëus 1:20-21
 

Home