Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 23 december 2026

 

Lukas 2:11-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[Namelijk] dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was [er] met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere [zij] God in de hoogste [hemelen], en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen." (Lu 2:11-14 STV)

"Vandaag is in de stad van David uw redder geboren: Christus, de Heer. Dit zal voor u het teken zijn: u zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt.' En ineens was er bij de engel een hele menigte andere engelen uit de hemel, die allemaal God loofden: 'Eer aan God in de hoge hemel en vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn!'"

"U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens."

"vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'"

"Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak." Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. "Ere zij God in de hoge," zongen zij. "Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven."

 

Overdenking van vandaag:

Het teken voor de herders was een baby in een voederbak. Een vrij krachtig teken, nietwaar?! De almachtige Schepper van het heelal slapende waar de schapen en geiten hun graan en hooi hebben gegeten. Dat God zo veel van ons zou houden en zichzelf verminderde tot een dergelijk ongunstig begin, laat ons beseffen waarom de engelen hem zo prijzen. Hij is glorieus en toch koos hij ervoor deze glorie niet te verbergen of te beschermen, maar in plaats daarvan deelde hij het zodat wij het ook konden vinden!

 

Gebed:

God van de kribbe en Heerser van de sterren, ik sluit mijn hart en mijn stem aan met de engelen in het prijzen van uw glorieuze en heilige naam. Uw offer is zo diep dat ik met ontzag vervuld ben. U had elk teken kunnen kiezen om Jezus te laten zien aan de herders, maar u koos voor de voederbak. Dank u dat u zichzelf onthulde op zo'n gewone plaats, zodat ik uw teken kon vinden en bij u thuis kan komen. Ik bid in Jezus' naam met al mijn liefde. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 december 2026 Lukas 2:8-11
21 december 2026 Lukas 2:6-7
20 december 2026 Lukas 2:1 and 4-5
19 december 2026 Lukas 1:76-78
18 december 2026 Lukas 1:68-70
17 december 2026 Matthëus 1:20-21
16 december 2026 Lukas 1:46
 

Home