Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 22 december 2026

 

Lukas 2:8-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; [Namelijk] dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids." (Lu 2:8-11 STV)

"In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei: 'Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren: Christus, de Heer."

"En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David."

"Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer."

"Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. "Wees niet bang," zei hij, "want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here."

 

Overdenking van vandaag:

Herders en de glorie van de Heer in dezelfde zin. Herders genoten van een groot erfgoed in IsraŽl met Abraham, Mozes en David als opmerkelijke herders en God die geÔdentificeerd wordt in Psalm 23 als een grote herder.  

Maar tijdens deze tijd in de IsraŽlitische geschiedenis werden ze niet hoog aangeschreven. Ze roken naar schapen. Ze brachten de tijd door met hun schapen. Ze waren niet echt schoon en religieus genoeg om als godsdienstig te worden beschouwd.  

Dus toen God koos om de geboorte van Jezus aan te herders aan te kondigen met zijn groep van engelen maakte hij zijn punt duidelijk: Iedereen is geliefd bij God, iedereen heeft toegang tot God en God verlangt naar iedereen.

 

Gebed:

Heilig en almachtige God, ik beken u dat soms het uiterlijk en de reputatie van personen de manier bepalen waarop ik hen behandel. Maar vandaag ben ik er van overtuigd hoeveel u wilt dat iedereen weet van uw genade in Jezus. Geef me een hart om alle mensen lief te hebben en een passie om uw genade met hen te delen. In de naam van Jezus bid ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 december 2026 Lukas 2:6-7
20 december 2026 Lukas 2:1 and 4-5
19 december 2026 Lukas 1:76-78
18 december 2026 Lukas 1:68-70
17 december 2026 MatthŽus 1:20-21
16 december 2026 Lukas 1:46
15 december 2026 Lukas 1:30-33
 

Home