Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 21 december 2026

 

Lukas 2:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg." (Lu 2:6-7 STV)

"Toen ze [Jozef en Maria] daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen."

"En het geschiedde, toen zij [Jozef en Maria] daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg."

"Terwijl ze [Jozef en Maria] daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad."

"Toen zij [Jozef en Maria] in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden."

 

Overdenking van vandaag:

Ik heb me altijd verbaasd over de manier waarop God koos om zijn Zoon in onze wereld te plaatsen. Hij kon het doen op elke manier die hij wilde. Maar hij koos voor deze manier - om de wereld binnen te gaan in moeilijke tijden onder moeilijke omstandigheden als een hulpeloos kind, die verzorgd moet worden door ouders die kwetsbaar waren voor zoveel zwakheden.  

Maar ondanks de uitdagingen die ze voor zich hadden liggen en het verbijsterende mysterie waarmee ze geconfronteerd waren, zijn Jozef en Maria - samen met iedereen om hen heen - getroffen door de grote vreugde van dit nieuwe kind. Dank God voor zulk een nieuwe hoop!

 

Gebed:

Geef me een hart van geloof, God, zodat ik altijd mag zien dat uw soevereiniteit en genade over mij wordt uitgegoten op bijzondere manieren. Ik ben blij dat u, de Schepper en Steun van het hele universum, ervoor gekozen heeft om in mijn wereld te komen als een kind.
Dank u dat u uw bewonderenswaardige verlossing toevertrouwde aan het menselijk lichaam zodat we kunnen weten dat u het waard vond om voor ons onze wereld binnen te gaan. In de naam van uw Zoon, Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 december 2026 Lukas 2:1 and 4-5
19 december 2026 Lukas 1:76-78
18 december 2026 Lukas 1:68-70
17 december 2026 Matthëus 1:20-21
16 december 2026 Lukas 1:46
15 december 2026 Lukas 1:30-33
14 december 2026 Lukas 1:26-28
 

Home