Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 20 december 2026

 

Lukas 2:1 and 4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden." (Lu 2:1 STV)

"In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af dat iedereen in zijn wereldrijk zich moest laten inschrijven."….."Ook Jozef ging van Nazaret in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van koning David, Betlehem geheten, want hij stamde uit het geslacht van David. In Betlehem liet hij zich inschrijven samen met Maria, zijn vrouw, die in verwachting was."

"En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven."..."Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was."

"In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven." …… "Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was." "

"Omstreeks deze tijd gaf de Romein se keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden." …..."En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven."

 

Overdenking van vandaag:

Is het niet verbazingwekkend hoeveel ongemakken in ons leven de Heer gebruikt om zijn wil in ons te volbrengen. Kun jij je een slechtere tijd bedenken om een reis door het land te moeten beginnen op de manier van Jozef en Maria. Maar God veranderde het in het moment waarop de engelen hun melodie vonden en Satan zijn grond verloor.

 

Gebed:

Vader, ik dank u dat achter de geschiedenis, en vooral achter het deel van de geschiedenis waar ik mee te maken heb, uw hand altijd werkt voor mijn verlossing en uw glorie. Geef me vertrouwen om door te gaan tijdens de moeilijke momenten, wetende dat u deze moeilijkheden gaat gebruiken om deel te worden van uw volgende grote werk in mij. In de naam van Jezus, de vreugde van de engelen, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 december 2026 Lukas 1:76-78
18 december 2026 Lukas 1:68-70
17 december 2026 Matthëus 1:20-21
16 december 2026 Lukas 1:46
15 december 2026 Lukas 1:30-33
14 december 2026 Lukas 1:26-28
13 december 2026 Matthëus 2:4-6
 

Home