Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 19 december 2026

 

Lukas 1:76-78

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;" (Lu 1:76-78 STV)

"En jij, mijn kind, zult worden genoemd: profeet van de Allerhoogste. Want jij zult voor de Heer uitgaan, jij zult voor hem de weg banen, jij zult zijn volk leren inzien dat zij gered zullen worden, door Gods vergeving van hun zonden. Want dankzij Gods innige barmhartigheid zal hij zich om ons bekommeren, hij, die uit de hoge hemel komt,"

"En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien,"

"En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan"

"En jij, kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Jij zult voor de Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst. Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen,"

 

Overdenking van vandaag:

Waar komt het heil vandaan? Komt het van ons gevoel dat er iets echt fout is en moeten we het veranderen en het beter maken? Komt het van het plaatsen van dingen in een positiever licht, zodat we niet ontmoedigd worden en stoppen?  

Is het afkomstig uit een voorspoedige kans? Komt het omdat we nauwgezet rechtvaardig zijn en het verdienen dat het heil bij ons komt? Komt het van het strikt opvolgen van alles in de wet?  

Nee! Verlossing en vergeving komen uit één bron - "de liefdevolle genade van onze God."

 

Gebed:

Ik beken Vader, dat ik op momenten geprobeerd heb mijn heil te verdienen. Op andere momenten, heb ik het als vanzelfsprekend aangenomen en uw barmhartigheid en genade vertrapt.
Vandaag, Vader, wil ik voor u leven: niet om gered te worden of verlossing te verwerven, maar om u blij te maken en uw karakter en aard te weerspiegelen. Uw barmhartigheid en genade hebben mij verlost van de waardeloze manier van leven waardoor ik gevangen was op vele plekken.
Dank voor uw redding, maar help mij alstublieft om te leven op een manier die de vreugde toont van het heil in alles wat ik zeg, denk en doe. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 december 2026 Lukas 1:68-70
17 december 2026 Matthëus 1:20-21
16 december 2026 Lukas 1:46
15 december 2026 Lukas 1:30-33
14 december 2026 Lukas 1:26-28
13 december 2026 Matthëus 2:4-6
12 december 2026 Galaten 4:4-5
 

Home