Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 18 december 2026

 

Lukas 1:68-70

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Geloofd [zij] de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld [geweest] [zijn];" (Lu 1:68-70 STV)

"'Dank aan de Heer, de God van IsraŽl! Hij heeft zich om zijn volk bekommerd, hij heeft het verlossing gebracht. Hij heeft gezorgd voor een machtige redder, een nakomeling van zijn dienaar David. Van oudsher immers heeft hij ons laten weten bij monde van zijn heilige profeten,"

"Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, (gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher)"

"'Geprezen zij de Heer, de God van IsraŽl, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:"

"Prijs de Here, de God van IsraŽl. Hij heeft Zijn volk bezocht en gered. Hij heeft ons een machtige Redder gestuurd uit het geslacht van Zijn dienaar David, zoals Hij lang geleden door Zijn heilige profeten had beloofd."

 

Overdenking van vandaag:

Wat God door Jezus doet is geen verrassing. Ja, het was onverwacht, maar de "hints" en profetieŽn van zijn komst zijn te vinden in heel het oude testament. De heilige profeten hadden er "lang geleden" over gesproken. Maar meer dan de profetieŽn, is Jezus' komst een bewijs dat God zich houdt aan zijn woord. Jezus' komst is Gods antwoord op zijn beloften.  

Dat is de reden waarom Paulus kan zeggen dat alle beloften van God hun "ja" vinden in Jezus en het is door Jezus dat het "amen" gesproken is (2 Kor. 1). In Jezus, komt God, dient God, zorgt God, redt God, verlost God en houdt God zijn beloften.

 

Gebed:

Ik dank u, Heilige Vader, dat u uw beloften nakomt. Ik weet dat ik me geen zorgen hoef te maken of u zich aan uw woord houdt: uw liefde, karakter en vriendelijkheid garanderen dit. Dus help me alstublieft meer trouw aan u te zijn als ik probeer mijn toezeggingen en beloften aan u te vervullen. Ik weet dat dit voor u belangrijk is, niet alleen omdat ik moet leren te gehoorzamen, maar ik heb het ook nodig dat ik een karakter ontwikkel dat meer in overeenstemming is met uw karakter. Dank u dat u luistert naar mijn hart, in Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 december 2026 MatthŽus 1:20-21
16 december 2026 Lukas 1:46
15 december 2026 Lukas 1:30-33
14 december 2026 Lukas 1:26-28
13 december 2026 MatthŽus 2:4-6
12 december 2026 Galaten 4:4-5
11 december 2026 Jesaja 7:14
 

Home