Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 17 december 2026

 

MatthŰus 1:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, [gij] zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden." (Mt 1:20-21 STV)

"Maar toen hij zich dat had voorgenomen, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.'"

"Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden."

"Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'"

"Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. "Jozef, zoon van David," zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent 'God redt'."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus moest zich eerst verplaatsen in de zonden van de mensen voordat hij hen (ons) kon redden van die zonden (2 Kor. 5:21; 1 Johannes 4:10). Zijn eigen mensen wezen hem af vˇˇr zijn vergeving ontvangen zou kunnen worden. Jezus' gave van redding was ongelooflijk kostbaar voor hem. Het is een herinnering van twee grote waarheden: God houdt ongelooflijk veel van ons en verlossing is een kostbaar geschenk. In Jezus kennen we en ervaren we beide waarheden!

 

Gebed:

Almachtige God en Heiland, dank u voor het dragen van de prijs van mijn zonde in Jezus. Dank u Heer voor het opnemen van het menselijk lichaam en het dragen van de problemen ervan en de confrontatie van afwijzing waardoor ik gered kan worden. Mijn redding verbleekt alle andere namen in vergelijking met Jezus, in wie ik al mijn dank en lof geef. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 december 2026 Lukas 1:46
15 december 2026 Lukas 1:30-33
14 december 2026 Lukas 1:26-28
13 december 2026 MatthŰus 2:4-6
12 december 2026 Galaten 4:4-5
11 december 2026 Jesaja 7:14
10 december 2026 Deuteronomium 18:15
 

Home