Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 15 december 2026

 

Lukas 1:30-33

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn." (Lu 1:30-33 STV)

"'Wees niet bang, Maria,' vervolgde de engel, 'God schenkt u zijn gunst. Luister: u zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en u moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven; hij zal regeren over de nakomelingen van Jakob, voor altijd; aan zijn koningschap zal geen einde komen.'"

"En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen."

"Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'"

"Wees niet bang, Maria," zei de engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en 'Zoon van de Allerhoogste God' worden genoemd. God, de Here, zal Hem de troon van Zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk IsraŽl regeren en aan Zijn regering zal geen einde komen."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus wordt door vele namen omschreven of geÔmpliceerd in de vier evangeliŽn (Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes). Merk op hoe Jezus in deze ene passage omschreven wordt: kind, zoon, Jezus, groot, Zoon van de Allerhoogste, Koning, zoon van David en leider van IsraŽl (Jacob).  

Jezus vernietigt alle beschrijvingen en koos er echter voor om beperkt te worden tot onvolmaakte beschrijvingen door mens te worden. Maar deze overvloed van namen en beschrijvingen helpt ons Jezus te vinden als onze Heiland in elk proces en zegen van leven. Jezus is Heiland voor alle seizoenen.

 

Gebed:

Heilig en almachtige Vader, ik dank u voor alle manieren waarop Jezus beschreven wordt en alle namen die hij krijgt. Ze helpen me de breedte van zijn aard en de diepte van zijn karakter te zien.
Zegen mij alstublieft dat ik altijd een dimensie van Jezus' dienen mag vinden of een naam of beschrijving van Jezus om mij te helpen vol te houden wanneer ik door de schaduwen van twijfel loop veroorzaakt door het kwaad.
Help mij Vader, Jezus te zien en niet mijn zorgen en vooroordelen zodat, wanneer hij weer komt, ik hem zal kennen en hij mij. Door de glorieuze naam van de Heiland bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 december 2026 Lukas 1:26-28
13 december 2026 MatthŽus 2:4-6
12 december 2026 Galaten 4:4-5
11 december 2026 Jesaja 7:14
10 december 2026 Deuteronomium 18:15
9 december 2026 Johannes 15:5,8
8 december 2026 Johannes 14:6
 

Home