Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 14 december 2026

 

Lukas 1:26-28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth; Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere [is] met u; gij [zijt] gezegend onder de vrouwen." (Lu 1:26-28 STV)

"Toen Elisabet in haar zesde maand was, stuurde God de engel GabriŽl naar Nazaret, een stad in Galilea, naar een jonge vrouw die aan een zekere Jozef uitgehuwelijkt was. Jozef stamde af van koning David. De vrouw heette Maria. De engel ging haar huis binnen en zei tegen haar: 'Ik groet u, u die de gunst van de Heer geniet, de Heer is met u.'"

"In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u."

"In de zesde maand zond God de engel GabriŽl naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. GabriŽl ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.'"

"Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel GabriŽl naar Nazareth, een dorp in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. GabriŽl kwam bij haar binnen en zei: "Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!"

 

Overdenking van vandaag:

Wauw! Zo'n vertrouwde zin vol met emotie. Een engel komt naar Nazareth om een jonge vrouw, verloofd om te gaan trouwen, te bezoeken en te spreken. Voordat het schokkende nieuws van de geschiedenis bekend is gemaakt, krijgt ze een belangrijke herinnering die meer waar zal zijn dan ze zou kunnen indenken: "De Heer is met je."

 

Gebed:

Mijn verzoek, God, heb ik vele malen gezongen: "Be with me Lord, I cannot live without Thee. I cannot bear, to take one step alone." (Wees bij mij Heer, ik kan niet leven zonder u. Ik kan het niet dragen om een stap alleen te zetten.) Vader, ik heb uw getrouwe aanwezigheid nodig om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Zoals u uw kinderen gesteund hebt door de eeuwen heen, ben ik dankbaar om elke dag te begroeten wetende dat ik niet alleen zal zijn. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 december 2026 MatthŽus 2:4-6
12 december 2026 Galaten 4:4-5
11 december 2026 Jesaja 7:14
10 december 2026 Deuteronomium 18:15
9 december 2026 Johannes 15:5,8
8 december 2026 Johannes 14:6
7 december 2026 Johannes 11:25
 

Home