Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 13 december 2026

 

MatthŽus 2:4-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal." (Mt 2:4-6 STV)

"Hij riep alle opperpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en wilde van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' antwoordden ze, 'want de profeet heeft geschreven: En u, Betlehem in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de groten van Juda, want een groot man zult u voortbrengen, de herder van mijn volk IsraŽl.'"

"En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal."

"Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea, 'zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk IsraŽl zal hoeden."'"

"Hij riep de leidende priesters en de godsdienstleraars bijeen en vroeg of zij wisten waar de Christus zou worden geboren. "In Bethlehem," antwoordden zij. "In Judea. Want de profeet Micha heeft geschreven: 'Bethlehem in Efratha, u bent ťťn van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze Koning, die mijn volk zal leiden."

 

Overdenking van vandaag:

"De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn." Dat is ťťn van Jezus' favoriete gezegden. Is het niet interessant dat God het zei lang voordat hij geboren werd. Is het niet interessant dat degenen die de geschriften kenden, maar Jezus niet kenden, dat ook zeiden! Is het niet interessant dat Herodes en Jezus het leefden dertig jaar voordat Jezus het zou onderwijzen?  

Is het niet interessant dat Jezus ons de maaltijd des Heren gaf om te gedenken, terwijl Jezus stierf en zijn bloed gaf, op de eerste dag van de week, zondag, dat hij is opgestaan. Wanneer dit het meest belangrijk is, zullen Jezus en zijn mensen als eersten eindigen!

 

Gebed:

U, Heer, u bent geweldig. U bent de almachtige God, de heilige en majestueuze Schepper. Maar u werd de minste dus ik kan delen in uw heerlijkheid. Help mij alstublieft, God, nooit op iemand anders neer te kijken omdat ze op de minsten lijken. Ik weet, Vader, dat als ik hen dien en lief heb, dat ik u dien en lief heb. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 december 2026 Galaten 4:4-5
11 december 2026 Jesaja 7:14
10 december 2026 Deuteronomium 18:15
9 december 2026 Johannes 15:5,8
8 december 2026 Johannes 14:6
7 december 2026 Johannes 11:25
6 december 2026 Johannes 10:14-15
 

Home