Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 2 december 2026

 

HebrŽen 1:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;" (Heb 1:1-2 STV)

"In het verleden heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten; nu, op het einde der tijden, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Hem heeft hij alles in bezit gegeven; door hem ook heeft hij het heelal geschapen."

"Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft."

"Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen."

"In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, aan Wie Hij alles heeft gegeven en door Wie Hij de wereld heeft gemaakt."

 

Overdenking van vandaag:

God is een sprekende God. Hij houdt van ons en heeft gekozen om zijn boodschap in woorden aan ons te geven. Eerst waren er de aartsvaders en grote profeten. Daarna was er de schriftelijke geschiedenis in de geschriften.  

Maar het grootste bericht van God, zijn meest krachtige woorden, waren eigenlijk niet eens woorden, maar een persoon genaamd Jezus van Nazareth, die Christus en Heer is van iedereen. Als wij, zijn gemeente, willen zijn wat hij van ons verlangt, moeten we niet alleen naar de bijbel kijken, maar moeten we ook naar hem kijken. Hij is de sleutel om te begrijpen wat de geschriften betekenen en hoe die geleefd moeten worden.

 

Gebed:

Heilige Vader, help me om Jezus en zijn werk en het doel duidelijker te zien bij het openen van uw boek en het zoeken om uw wil te begrijpen. Vul mij met uw Geest, zodat ik elk besluit mag begroeten, openstaand voor het antwoord op de vraag "Wat zou Jezus doen?" In de naam van Jezus, mijn Heer en Heiland bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 december 2026 Johannes 1:1-2 and 14
30 november 2026 2 Petrus 3:10-11
29 november 2026 Psalm 136:1 and 26
28 november 2026 1 Kronieken 16:8
27 november 2026 Kolossensen 3:16
26 november 2026 HebrŽen 12:28
25 november 2026 Kolossensen 3:17
 

Home