Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 1 december 2026

 

Johannes 1:1-2 and 14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God." (Joh 1:1-2 STV)

"In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God." ....... "Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Wij hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de glorie die hij ontving als enig kind van de Vader."

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God." \n"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

"In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God."\nHet Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader."

"En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader." (Joh 1:14 BOEK)

 

Overdenking van vandaag:

Al het echte dienen is "in het vlees" - het gaat om contact hebben van mens tot mens, lichamelijk contact en echte fysieke zorg voor anderen. Terwijl Yssa (overdenking etc) een internet-dienst is, zal het nooit in cyberspace leven. Het moet in het dagelijkse leven van de gelovigen worden uitgevoerd die zich inzetten om de genade van Jezus met hun VFKB's (vrienden, familie, kennissen, buren) te delen.  

Net zoals God doelbewust Jezus op het juiste moment naar de juiste plaats stuurde, doet hij dit ook met ons. We zijn hier om anderen te zegenen, "niet alleen in woord, maar in daad en waarheid!"

 

Gebed:

Glorieuze Vader, ik dank u dat u me geplaatst hebt waar ik ben. Ik weet dat ik hier ben om uw werk te doen en om door te gaan met Jezus' dienen. Help me de kansen te grijpen die u me vandaag geeft om anderen in de naam van Jezus te zegenen. In die machtige naam van mijn Heer, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 november 2026 2 Petrus 3:10-11
29 november 2026 Psalm 136:1 and 26
28 november 2026 1 Kronieken 16:8
27 november 2026 Kolossensen 3:16
26 november 2026 HebrŽen 12:28
25 november 2026 Kolossensen 3:17
24 november 2026 Kolossensen 2:6-7
 

Home