Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 30 november 2026

 

2 Petrus 3:10-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!" (2Pe 3:10-11 STV)

"Maar de dag van de Heer zal komen, als een dief. Dan zullen de hemelruimten met een dof gedreun vergaan en de elementen vlam vatten en verdwijnen, en de aarde met al haar werken zal zich voor God moeten verantwoorden. Als dat allemaal zo verdwijnt, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven!"

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,"

"De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven,"

"Maar de grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan; de elementen zullen door vuur worden verteerd en de aarde zal, met alles wat erop gebeurt, bloot komen te liggen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven!"

 

Overdenking van vandaag:

Heiligheid is die vergeten deugd in het karakter waarmee de christen God weerspiegelt, zijn of haar heilige en rechtvaardige Vader. In een tijd waarin genade zo gemakkelijk goedkoop wordt gemaakt, waarbij alles mag zolang wij maar vrienden met Jezus willen zijn, zouden de woorden van Petrus ons moeten schokken en ons moeten brengen naar een houding van eerbied - de heilige plicht om een leven te leiden waarin het kwaad en de duivelse invloed die onze wereld bederven geen plaats hebben en om ons lichaam, ons hart en ons geest beschikbaar te stellen om Gods wil te doen en zijn karakter te weerspiegelen.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Vader, leer mij om uw wil te doen en om uw karakter te weerspiegelen bij het delen van uw genade met anderen. Mogen de beroeringen van mijn hart, de gedachten van mijn geest en de daden in mijn leven u welgevallig zijn en uw heiligheid en uw genade weerspiegelen. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen.
 

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 november 2026 Psalm 136:1 and 26
28 november 2026 1 Kronieken 16:8
27 november 2026 Kolossensen 3:16
26 november 2026 HebrŽen 12:28
25 november 2026 Kolossensen 3:17
24 november 2026 Kolossensen 2:6-7
23 november 2026 Psalm 100:4-5
 

Home