Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 27 november 2026

 

Kolossensen 3:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart." (Col 3:16 STV)

"Laat de boodschap van Christus in volle rijkdom in u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing ter ere van God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen."

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten."

"Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft."

"Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here."

 

Overdenking van vandaag:

We zingen als we gelukkig zijn. We zingen als ons hart gebroken is. Vandaag zingen we uit dankbaarheid. God verdient niet alleen al onze lof, hij verdient ook al onze dankbaarheid. Maar de basis van al onze liederen is Jezus, en de verkondiging van het goede nieuws dat ons leven geeft door hem. Wanneer dat bericht, dat woord van Christus, onze harten vervult dan worden wij daardoor afgestemd tot dankbare kinderen van de Allerhoogste.

 

Gebed:

Ik ben zo dankbaar vandaag, Heer, voor de vele zegeningen die u hebt uitgegoten in mijn leven. Uw liefde, genade, barmhartigheid en vergeving geven mij hoop voor de toekomst. Uw geschenk van Jezus geeft mij vandaag leven en de belofte van leven voor morgen. De ongelooflijke tastbare zegeningen, evenals de zegening van familie en vrienden, zijn geweldig. Maar de grootste zegen van allemaal is de zekerheid dat er een dag komt dat ik u van aangezicht tot aangezicht zal kunnen zien en voor altijd deel zal hebben aan uw heerlijke aanwezigheid. In Jezus' naam dank ik u en prijs ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 november 2026 HebrŽen 12:28
25 november 2026 Kolossensen 3:17
24 november 2026 Kolossensen 2:6-7
23 november 2026 Psalm 100:4-5
22 november 2026 Kolossensen 3:15
21 november 2026 1 KorinthiŽrs 1:4-5
20 november 2026 Psalm 95:1-2
 

Home