Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 26 november 2026

 

HebrŽen 12:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade [vast] houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid." (Heb 12:28 STV)

"Daarom moeten we dankbaar zijn dat we een koninkrijk krijgen dat niet kan wankelen. Laten we God dienen zoals hij het wil, met eerbied en ontzag."

"Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,"

"Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag."

"Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag."

 

Overdenking van vandaag:

Wij ontvangen de triomfantelijke en glorieuze overwinning van God in zijn koninkrijk. Wij zullen verenigd worden met de engelen en de heiligen van de oude tijden en voor altijd leven met de Vader in een nooit eindigende vreugde.  

Maar dit koninkrijk begint niet pas als Jezus terugkeert. Dit koninkrijk is al begonnen in zijn kerk, zijn volk, degenen die Gods wil koesteren en gehoorzamen. Dus onze aanbidding zou gevuld moeten zijn met ontzag want de heilige God van IsraŽl is tevens de nederige God in Jezus, die ons bevrijd heeft en ons gemaakt heeft tot een heilig volk voor zichzelf. Wat kunnen wij anders doen dan aanbidden met een dankbaarheid vanuit ons hart en vervuld van ontzag.

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige Vader, alle dingen zijn van u. Dank u voor het delen van uw zegeningen, uw beloften, uw hoop en uw overwinning met ons in Jezus. Help mij alstublieft om een meer dankbaar en overwinnend leven te leiden voor de ogen van mijn ongelovige vrienden en als een voorbeeld voor mijn kinderen, zodat zij deel kunnen hebben aan uw glorieuze koninkrijk en uw geweldige heerlijkheid. In de machtige naam van Jezus bid ik. Amen. 

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 november 2026 Kolossensen 3:17
24 november 2026 Kolossensen 2:6-7
23 november 2026 Psalm 100:4-5
22 november 2026 Kolossensen 3:15
21 november 2026 1 KorinthiŽrs 1:4-5
20 november 2026 Psalm 95:1-2
19 november 2026 Psalm 1:1-2
 

Home