Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 24 november 2026

 

Kolossensen 2:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt [alzo] in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging." (Col 2:6-7 STV)

"U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer; leef dan in verbondenheid met hem. Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid."

"Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging."

"Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid."

"Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven een met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid."

 

Overdenking van vandaag:

Sommige dingen verander je niet, vervang je niet of herzie je niet. In een tijd waarin de computer-processors om de paar maanden grote sprongen maken en softwarebedrijven jaarlijks nieuwe upgrades uitgeven, worden we geprogrammeerd om op zoek te gaan naar de nieuwe en verbeterde versie van alles.  

De eenvoudige maar diepzinnige waarheid is dat Jezus Heer is. Er is geen update nodig. Er is geen concurrentie. Er is geen wijziging nodig. In feite, als we afwijken van dit als de basis van ons leven brengen wij alles wat ons dierbaar is in gevaar. Maar als we doorgaan, als we groeien, als we onszelf in deze diepere waarheid wortelen en we het de realiteit van ons leven maken, dan is onze toekomst veilig en zijn we zeker van onze overwinning!

 

Gebed:

Heilige God, ik dank u voor de eenvoudige, uitdagende en blijvende waarheid van Jezus' heerschappij. Via uw Geest bid ik dat u mijn leven zult veranderen zodat het meer zijn heerschappij zal weerspiegelen in mijn werk, mijn gezin en dagelijkse invloed. In de naam van de Heer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 november 2026 Psalm 100:4-5
22 november 2026 Kolossensen 3:15
21 november 2026 1 Korinthiėrs 1:4-5
20 november 2026 Psalm 95:1-2
19 november 2026 Psalm 1:1-2
18 november 2026 Johannes 17:17
17 november 2026 Psalm 119:105
 

Home