Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 21 november 2026

 

1 Korinthiërs 1:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus; Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;" (1Co 1:4-5 STV)

"Ik dank mijn God telkens weer om u. Ik dank hem voor de goedheid van God die u gegeven is in Christus Jezus. Want door uw verbondenheid met hem bent u in elk opzicht bevoorrecht, in spreken en in kennis."

"Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,"

"Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis"

"Ik dank God telkens weer voor u omdat Hij u door Jezus Christus Zijn genade heeft bewezen. Hij heeft uw leven verrijkt. En u geholpen voor Hem te spreken en u een volledig begrip van de waarheid over Christus gegeven."

 

Overdenking van vandaag:

De apostel Paulus was verbazingwekkend. Hij schrijft een brief aan één van de meest problematische gemeenten en toch vindt hij redenen om dankbaar voor hen te zijn.  

Ten eerste, hij is dankbaar voor hen omdat Jezus voor ze stierf. Als God zijn genade aan anderen toont, hoe kunnen wij dan niet hetzelfde doen? Ten tweede, hij erkent dat hun misbruiken ook reden tot dankzegging geven - zij hebben ze misschien vervormd, maar als ze beperkt worden om God eer te geven, kunnen deze giften hun gemeente zegenen.  

Ook al volgen harde woorden, het voorbeeld van Paulus herinnert ons eraan dat een kind van God iets is om gekoesterd te worden, zelfs als dat kind problemen heeft.

 

Gebed:

Genadevolle Vader, geef me een hart om redenen voor dankbaarheid te zien voor al uw kinderen. Ik moet bekennen dat het vaak zo makkelijk voor mij is om anderen te zien op basis van hoe ze mij zien, mijn theologische opvattingen delen, of hoeveel problemen ze mij geven. Vergeef me, want ik weet dat als u hetzelfde met mij had gedaan, ik nooit één van uw kinderen had kunnen zijn. Help me alstublieft om mij in uw kinderen te verheugen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 november 2026 Psalm 95:1-2
19 november 2026 Psalm 1:1-2
18 november 2026 Johannes 17:17
17 november 2026 Psalm 119:105
16 november 2026 Psalm 119:18
15 november 2026 Psalm 119:143
14 november 2026 1 Petrus 3:18
 

Home