Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 20 november 2026

 

Psalm 95:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils. Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen." (Ps 95:1-2 STV)

"Laten wij zingen voor de Heer, hem uitbundig toejuichen, hij is voor ons een rots, hij is ons behoud! Laten wij naar de tempel gaan, hem hulde brengen, uitbundig toezingen."

"Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel."

"Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang."

"Kom, laten wij lofliederen zingen tot eer van de HERE; laten wij Hem loven, want Hij is de rots van ons heil. Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan. Met snaarinstrumenten Hem prijzen."

 

Overdenking van vandaag:

Vreugde kent geen betere uiting dan gelach en gezang. We zingen tot de Heer omdat wij vrolijk zijn! Onze muziek is niet geremd of terughoudend, maar uitbundig en vol geluid omdat het uit ons hart komt. Dankzegging brengt ons in de aanwezigheid van de Vader en onze vreugde in onze redding leidt ons tot zingen.

 

Gebed:

O mooiste en glorieuze God, dank u dat u mij van zonde, dood en wet gered hebt. Dank u dat u mij gered hebt en mij de verzekering geeft, door uw Heilige Geest, dat ik voor u met uitbundige en overvloeiende vreugde kan komen. Uw liefde en genade hebben mij niet alleen hoop gegeven, maar hebben me tot uw kind gemaakt. Hoor mijn hart en word gezegend door mijn liedjes van lof. In de naam van Jezus bid ik en zal ik voor eeuwig en altijd uw lof juichen. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 november 2026 Psalm 1:1-2
18 november 2026 Johannes 17:17
17 november 2026 Psalm 119:105
16 november 2026 Psalm 119:18
15 november 2026 Psalm 119:143
14 november 2026 1 Petrus 3:18
13 november 2026 1 Petrus 2:15-16
 

Home