Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 13 november 2026

 

1 Petrus 2:15-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God." (1Pe 2:15-16 STV)

"God wil dat u door uw goed gedrag het zwijgen oplegt aan de domme praat van onwetende lieden. Leef als vrije mensen, zonder de vrijheid te misbruiken als dekmantel voor zondige praktijken. Met uw vrijheid moet u God dienen."

"Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods."

"God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God."

"God wil dat door uw goede leven de mensen de mond wordt gesnoerd, die zo dwaas zijn het goede nieuws naast zich neer te leggen, hoewel zij nauwelijks weten wat het precies inhoudt. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn slaven van God."

 

Overdenking van vandaag:

Waar heeft de wereld vandaag het meest behoefte aan om van mij te horen? Een leven afgestemd op de melodie van genade, waarvan ik zeg dat ik erin geloof ik. Goed doen, als Christus worden, is Petrus' antwoord op tegenstand, cynisme en zelfs vervolging. Wij zijn vrij in Jezus, maar vrij zijn betekent dat we niet opzichtig hoeven te bewijzen dat we vrij zijn. Integendeel, wij kunnen leven voor hem die stierf om dood te overwinnen en afzag van absolute hemelse vrijheid, zodat wij het konden verkrijgen. We zijn vrij om anderen te dienen, en vooral om God te dienen.

 

Gebed:

Heilige Vader, mijn grote emancipator, u hebt me bevrijd van de zonde, de wet en de dood ten koste van uw dierbare Zoon. Ik open mijn hart voor u vandaag om te zeggen dat ik van u hou. Ik wil u bedanken voor dit geschenk van ongelooflijke aflossing. Neem alstublieft de activiteiten van mijn leven en de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn geest en de emoties van mijn hart vandaag aan als mijn aanbod van dank. In de naam van Jezus, mijn offer en uw heilige Zoon, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 november 2026 Kolossensen 1:9
11 november 2026 1 Johannes 2:15-16
10 november 2026 Job 37:5-6
9 november 2026 Jesaja 1:18
8 november 2026 Jozua 24:15
7 november 2026 1 TimothŽus 2:1-2
6 november 2026 EfeziŽrs 1:9-10
 

Home